GDPR

Lukáš Kořínek, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona,  informuje jako Správce osobních údajů klienta o zpracování osobních údajů klienta, které zpracovává jako Správce v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

a)     Osobní údaje klienta poskytnuté v rozsahu (jména, příjmení, emailové adresy, telefonního čísla a dodací adresy, IP adresa klienta) jsou zpracovávány za účelem realizace dodání zboží objednaného klientem po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10ti let ode dne objednávky.

b)     Osobní údaje klienta je oprávněn zpracovávat pouze určený zaměstnanec v rámci plnění své pracovní náplně, případě zpracovatel osobních údajů na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů.

c)     Osobní údaje jsou jiným subjektům předány pouze po předchozím prokazatelném souhlasu klienta.

d)     Klient jako subjekt osobních údajů má v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů či výmaz popřípadě omezení zpracování na nezbytný rozsah osobních údajů, právo na vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Klient má dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost údajů.

e)     V případě zjištění (nebo domněnky), že Správce zpracovává osobní údaje klienta v rozporu s výše uvedeným, má klient právo požádat Správce o vysvětlení, resp. nápravu formou opravy či výmazu jeho osobních údajů.

f)      Klient má právo podat svůj podnět přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů nezávisle na vyjádření Správce.

Právo na zapomenutí
Tuto možnost použijte, pokud chcete odebrat osobní a další údaje z našeho obchodu. Mějte na paměti, že tento proces odstraní váš účet, takže již nebudete moci přistupovat ani jej používat. Pokud tak chcete učinit kontaktuje administrátora na emailu obchod@pokorinek.cz.